Loon en loonstroken

Wanneer word mijn salaris uitbetaald?

Bij Uitzendwerk wordt uw loon iedere week uitgekeerd. Mocht dit op een andere manier gebeuren, dan wordt u tijdig op de hoogte gesteld.

Wat is het verschil tussen bruto en netto?

Bruto is de volledige som van uw loon zonder aftrek van inkomstenbelasting en andere posten.

Netto is het daadwerkelijke bedrag dat u ontvangt na de administratieve verwerkingen.

Over Uitzendwerk

Wie zijn Uitzendwerk?

Uitzendwerk is partij die de werkgever combineert met de werknemer. De werkgever krijgt de factuur voor het aantal uur dat de werknemer maakt. Uitzendwerk verwerkt het te betalen loon en neemt de verantwoordelijkheid tot zich.